APSAT
Associació per la pedra seca i l´arquitectura tradicional

Butlletí digital

La   idea   de   tirar   endavant   un   Butlletí   Digital    va   sorgir   en   la   Trobada   celebrada   a Mallorca   al   2009. Algunes   de   les   entitats   assistents   en   aquesta   Trobada,   membres   de   la Coordinadora,   van   manifestar   la   possibilitat   de   realitzar   aquest   projecte   en   comú   com una eina més de difusió, complementària a la pàgina WEB. Així,   aquesta   nova   eina   interactiva,   dirigida   per   membres   actius   de   la   CEPS   (ara APSAT),   vol   fer   arribar   a   tothom   les   diverses   activitats   que   envolten   el   patrimoni   de   la pedra seca . Aquesta   iniciativa,   però,   no   seria   factible   sense   la   col·laboració   desinteresada   de la   gent   que   el   fa   possible   enviant   tota   mena   d'informació.   El   nostre   objetiu   fonamental   és el   d'acostar   el   patrimoni   cultural   més   nombrós   de   casa   nostra:   la   pedra   seca    i   tractar-lo de forma rigorosa i divulgativa. En   definitiva,   el   butlletí   digital   vol   esdevenir   un   recull   de   les   notícies   que   rebem   de la    xarxa,    com    també    un    mitjà    obert    a    articles    d'investigació    i    recerca.    Des    de    la Coordinadora   (APSAT)   us   convidem   a   participar-hi.   Per   enviar   qualsevol   article,   notícia, foto... contacteu amb nosaltres a:  coordinadorapedraseca@gmail.com
Butlletí nº0 2009
Butlletí nº1 febrer 2010
Butlletí nº 2 juny 2010
Butlletí nº3 octubre 2010
Butlletí nº 4 juny 2011
Butlletí nº 5 desembre 2011
Butlletí nº 6 juliol 2012
Butlletí nº7 abril 2013
Butlletí nº 8 octubre 2013
Butlletí nº 9 febrer 2014
Butlletí nº 10 desembre 2014
Butlletí nº 11 octubre 2015
Butlletí nº 12 febrer 2017
Contacte amb nosaltres
APSAT
Associació per la pedra seca i l´arquitectura tradicional

Butlletí digital

La   idea   de   tirar   endavant   un   Butlletí   Digital    va   sorgir   en   la Trobada   celebrada   a   Mallorca   al   2009.   Algunes   de   les   entitats assistents   en   aquesta   Trobada,   membres   de   la   Coordinadora,   van manifestar   la   possibilitat   de   realitzar   aquest   projecte   en   comú   com una eina més de difusió, complementària a la pàgina WEB. Així,    aquesta    nova    eina    interactiva,    dirigida    per    membres actius    de    la    CEPS    (ara    APSAT),    vol    fer    arribar    a    tothom    les diverses activitats que envolten el patrimoni de la pedra seca . Aquesta     iniciativa,     però,     no     seria     factible     sense     la col·laboració   desinteresada   de   la   gent   que   el   fa   possible   enviant tota   mena   d'informació.   El   nostre   objetiu   fonamental   és   el   d'acostar el   patrimoni   cultural   més   nombrós   de   casa   nostra:   la   pedra   seca    i tractar-lo de forma rigorosa i divulgativa. En   definitiva,   el   butlletí   digital   vol   esdevenir   un   recull   de   les notícies   que   rebem   de   la   xarxa,   com   també   un   mitjà   obert   a   articles d'investigació    i    recerca.    Des    de    la    Coordinadora    (APSAT)    us convidem   a   participar-hi.   Per   enviar   qualsevol   article,   notícia,   foto... contacteu amb nosaltres a:  coordinadorapedraseca@gmail.com

Introducción

Deserunt q