Qui som Butlletí digital Trobades Agenda Intercanvi Bibliografia Itineraris Mapa tipologic
Inici Trobades

Trobades


I Trobada II Trobada III Trobada IV Trobada V Trobada VI Trobada VII Trobada VIII Trobada IX Trobada X Trobada

Edició Contacte

Trobades

Barraca de vinya

Sant Salvador de Guardiola (Bages)

Les Trobades bianuals en defensa del patrimoni en pedra seca tenen la finalitat de difondre i donar a conèixer l'immens patrimoni immoble que gaudeixen les terres de parla catalana. Per això cada vegada les Trobades es realitzen en diferents indrets, facilitant l'intercanvi, el coneixement i fent possible l'acostament geogràfic i cultural.I Trobada de Manresa

Foto Agustí Esteve

Barraca de vinya

Balsareny (Bages)

Des d'ara la Coordinadora estarà oberta a escoltar possibles noves seus per celebrar properes Trobades. Per presentar una nova candidatura cal facilitar les dades de l'entitat organitzadora, associacions implicades, població on tindrà lloc, pressupost, adreça de contacte...

La Coordinadora demanarà uns mínims d'infraestructura organitzativa per tal que les Trobades adquireixin el ressó social, acadèmic i cultural necessari. Un dels requisits bàsics de les Trobades és que l'entitat organitzadora es comprometi a editar les comunicacions o ponències presentades a la Trobada.

Per ampliar qualsevol mena d'informació només cal adreçar-se a la seu de la Coordinadora: [email protected]

VIII Trobada

Preservació Patrimoni Pedra Seca dels Pa´sos Catalans

CONVOCATÒRIA PROPERA TROBADA D’ENTITATS PER L’ESTUDI DE LA PEDRA EN SECA, PER L’ANY 2017:

Ens dirigim a totes les entitats que podeu estar interessades en organitzar la propera Trobada d’entitats per l’estudi de la pedra en sec de cara a l’any 2017.

Com ja sabeu aquest any, es celebrarà la VIII Trobada a Calaceït, per aquesta data des de la Coordinadora ens agradaria poder presentar la propera candidatura. És per això que obrim la inscripció de les entitats per tal de poder organitzar aquest esdeveniment el 2017.

Com fer-ho?

1. Enviant la vostra candidatura i motius a: [email protected]

2. Suport extern d'altres institucions, organismes i associacions a la vostra proposta.

2. Infraestructures: exposar els locals per realitzar la trobada i espais on allotjar la gent que compteu.

3. Quin model de Trobada i criteris seguiríeu.

4. Informació que cregueu pugui reforçar la vostra opció.

VIII TROBADA D’ESTUDI PER A LA PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI DE LA PEDRA SECA

Calaceit, 15, 16 i 17 de maig de 2015

Aquest esdeveniment forma part de les Trobades bianuals en defensa del patrimoni en pedra seca que te com a finalitat difondre i donar a conèixer l’immens patrimoni immoble que gaudeixen les terres de parla catalana. I cada vegada les Trobades es realitzen en diferents indrets, facilitant l’intercanvi, el coneixement i fent possible l’acostament geogràfic i cultural. Aquestes estan promogudes per la Coordinadora d’Entitats per la Pedra Seca, un grup multidisciplinari sense ànim de lucre que aplega entitats, associacions i col·lectius de caire divers amb l’objectiu de difondre, coordinar, intercanviar i vetllar pel patrimoni cultural de la pedra seca català.

Aquesta VIII Trobada es durà a terme a Calaceit (Matarranya) es troba situat a la província de Terol, entre les confluències dels rius Matarranya i Algars. El seu conjunt urbà és un dels millors conservats de la comarca. En la seva bellesa arquitectònica es fonen el característic color daurat de la pedra i el rogenc de les teulades de les cases.

Objectius
Donar continuïtat a les trobades organitzades per la Coordinadora d’Entitats per a la Preservació del Patrimoni de la Pedra Seca als Països Catalans.
Posar el valor el Patrimoni de la Pedra Seca a la comarca històrica del Matarranya.
Crear un espai de comunicació per aprofundir en el coneixement d’aquest patrimoni a les terres de parla catalana i afavorir l’intercanvi d’experiències sobre la seva protecció.
Consolidar una dinàmica de treball que pugui ser útil i pugui tenir continuïtat en properes trobades.

Adreçat a Estudiosos, científics i comunitat universitària que treballin en projectes de recerca, que tenen com a camp d’acció les construccions de pedra seca i vulguin comunicar o divulgar les seves dades.
Educadors, intèrprets i guies de zones, on hi hagi arquitectura en pedra seca i la incorporin en les seves activitats.
Professors que en els seus currículums incorporin les construccions en pedra seca.
Professionals i empreses que es dediquen a la conservació del patrimoni cultural.
Estudiants d’arquitectura, història, geografia, turisme i altres matèries relacionades amb la gestió del paisatge i el territori.Professionals que treballen en el camp del patrimoni cultural i natural.

Cronograma
Obertura de Inscripcions: 02/02/2015

Presentació comunicacions: 10/04/2015

www.trobadapedraseca.cat

1ª Circular
Extracte de les bases*
Comunicacions
Els resums de les comunicacions s’hauran d’enviar a [email protected], amb l’assumpte "Comunicacions VIII Trobada Pedra Seca" i seguint les següents indicacions:

1. Títol de la comunicació
2. Autor: (COGNOM, Nom)
3. Filiació / Institució
4. Informació de contacte: (correu electrònic i telèfon)
5. Eix temàtic en el que es farà la comunicació
6. Paraules clau: (mínim 5)
7. Resum: (màxim 200 caràcters amb espais, en català i anglès)
8. Text: (màxim 300 paraules)

Les comunicacions escollides disposaran d’un temps màxim de 10 minuts per tal de ser presentades durant la trobada.

Pòsters
Les comunicacions que no siguin escollides poden ser presentades a través de pòsters. Cada participant podrà presentar un màxim de 3 pòsters. La mida del pòster haurà de ser A-0 i disposició vertical, i haurà de contenir, com a mínim, la informació següent:
Capçalera, Contingut, Titol, Introducció, Autor, Objectiliació / Institució, Destinataris, Conclusions

* Informació completa de les bases a www.pedraseca.cat

Eixos temàtics
Vocabulari i toponímia
Aquesta tradició constructiva ancestral, arrelada plenament a la nostra cultura i a moltes altres esdevé, també, una font important d’informació lingüística relaciona directament o indirecta amb la pedra seca. Amb la voluntat de recollir la diversitat i, a la vegada, la semblança en aquells aspectes lingüístics relacionats amb la pedra seca s’estableix aquest àmbit, que permetrà recollir elements de vocabulari o toponímia vinculats directament amb la tècnica de la pedra seca.

Catalogació
És molta la gent preocupada per la catalogació d’un patrimoni tant rellevant com són les construccions de pedra seca a les terres de parla catalana. La importància de catalogar aquestes construccions no és només tenir-ne un inventari, sinó que ha de permetre valorar aquest patrimoni i facilitar l’elaboració d’unes pautes per a la seva protecció, conservació i restauració.

Biodiversitat i paisatge
L’arquitectura tradicional de la pedra seca està present en els paisatges rurals d’arreu del Països Catalans. Tanmateix, aquest patrimoni està immers en una greu dinàmica de degradació, causada per l’abandó progressiu de l’activitat agrícola i ramadera i la consegüent penetració del bosc, producte de creixements urbanístics que no han pres en consideració l’interès de conservar aquest patrimoni. Per sort, apareixen interessants experiència de valorització d’aquest paisatges rurals que mantenen viva l’esperança de conservar-los.

Característiques constructives
L’arquitectura tradicional de la pedra seca és resultat de les característiques del lloc i del material existent a l’abast per fer les construccions. Aquests configuren la tècnica constructiva i les tipologies desenvolupades adaptant-les als usos que es volen destinar.
Cal conèixer-les d’una manera científica per recuperar espai en l’arquitectura d’avui i per projectar-les al futur dins de l’ensenyament reglat.

Secretaria
Associació Cultural del Matarranya
carrer Major, 4
44610 Calaceit (Terol)
Telf: 978 851 521
Mòbil: 658 51 03 94
[email protected]
www.trobadapedraseca.cat
www.facebook.com/pedraseca

Tarifes
Tots els dies 95 euros / Un dia 55 euros
Estudiants / Aturats 65 euros / Un dia 35 euros

www.trobadapedraseca.cat

www.facebook.com/pedraseca

Contacte amb nosaltres:
[email protected]